จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
300 LIKE
500
600
600 LIKE
1,000
1,200
900 LIKE
1,500
1,800
1,200 LIKE
2,000
2,400
1,500 LIKE
2,500
3,000
1,800 LIKE
3,000
3,600
จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค / โอน
เฟสบุ๊ค / บัตรทรู
แฟนเพจ / โอน
แฟนเพจ / บัตรทรู
300 LIKE
500
600
600
720
600 LIKE
1,000
1,200
1,200
1,440
900 LIKE
1,500
1,800
1,800
2,160
1,200 LIKE
2,000
2,400
2,400
2,880
1,500 LIKE
2,500
3,000
3,000
3,600
1,800 LIKE
3,000
3,600
3,600
4,320
มากกว่านี้กรุณาโทรสอบถามที่ 085-2065658 (เพชร)