จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
150 LIKE
500
600
300 LIKE
1,000
1,200
450 LIKE
1,500
1,800
600 LIKE
2,000
2,400
750 LIKE
2,500
3,000
900 LIKE
3,000
3,600
จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค / โอน
แฟนเพจ / โอน
150 LIKE
500
600
300 LIKE
1,000
1,200
450 LIKE
1,500
1,800
600 LIKE
2,000
2,400
750 LIKE
2,500
3,000
900 LIKE
3,000
3,600
1,050 LIKE
3,500
4,200
1,200 LIKE
4,000
4,800
1,350 LIKE
4,500
5,400

1,500 LIKE

5,000
6,000
1,650 LIKE
5,500
6,600
1,800 LIKE
6,000
7,200
1,950 LIKE
6,500
7,800
2,100 LIKE
7,000
8,400