จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
150 LIKE
500
600
300 LIKE
1,000
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค / โอน
เฟสบุ๊ค / บัตรทรู
แฟนเพจ / โอน
แฟนเพจ / บัตรทรู
150 LIKE
500
600
600
720
300 LIKE
1,000
1,200
1,200
1,440
มากกว่านี้กรุณาโทรสอบถามที่ 085-2065658 (เพชร)