จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
300 LIKE
500
600
600 LIKE
1,000
1,200
900 LIKE
1,500
1,800
1,200 LIKE
2,000
2,400
1,500 LIKE
2,500
3,000
1,800 LIKE
3,000
3,600

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร