จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
150 LIKE
500
600
300 LIKE
1,000
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
150 Like / โพสต์
300 Like / โพสต์
150 Like / รูป
300 Like / รูป
 
150 Like / วิดีโอ
300 Like / วิดีโอ