จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
300 LIKE
500
600
600 LIKE
1,000
1,200
900 LIKE
1,500
1,800
1,200 LIKE
2,000
2,400
1,500 LIKE
2,500
3,000
1,800 LIKE
3,000
3,600