จำนวนไลค์
โอน
บัตรทรู
300 LIKE
500
600
600 แถมฟรี 100
1,000
1,200
900 แถมฟรี 150
1,500
1,800
1,200 แถมฟรี 200
2,000
2,400
1,500 แถมฟรี 250
2,500
3,000
1,800 แถมฟรี 300
3,000
3,600
 
300 Like / โพสต์
700 Like / โพสต์
300 Like / รูป
700 Like / รูป
 
300 Like / วิดีโอ
700 Like / วิดีโอ