จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
150 LIKE
500
600
300 LIKE
1,000
1,200
450 LIKE
1,500
1,800
600 LIKE
2,000
2,400
750 LIKE
2,500
3,000
900 LIKE
3,000
3,600
 
150 Like / โพสต์
300 Like / โพสต์
150 Like / รูป
300 Like / รูป
 
150 Like / วิดีโอ
300 Like / วิดีโอ