จำนวนไลค์ต่อโพส (จำกัดวันละ 10 โพส)
เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
300 LIKE
500
600
600 LIKE
1,000
1,200
900 LIKE
1,500
1,800
1,200 LIKE
2,000
2,400
1,500 LIKE
2,500
3,000
1,800 LIKE
3,000
3,600
 
300 Like / โพสต์
600 Like / โพสต์
300 Like / รูป
600 Like / รูป
 
300 Like / วิดีโอ
600 Like / วิดีโอ